Vvs Åbyhøj? Prøv Gustafsen VVS

Vvs Åbyhøj? Prøv Gustafsen VVS

Skal dit hjem forsynes med et nyt badeværelse, et ekstra toilet, eller måske et lækkert, istandsat køkken? Så bør du overveje, hvor meget af arbejdet, du kan lave selv – og hvor meget, du skal overlade til en autoriseret håndværker. Meget arbejde med el, vand, varme, gas og sanitet må du faktisk ikke udføre selv, af sikkerhedsmæssige hensyn. Og derfor er det netop i forbindelse med opbygning eller renovering af køkken og bad, at de især er smart at alliere sig med en professionel vvs’er med den lovpligtige autorisation.

Hvornår skal jeg tilkalde en vvs’er?

Hvis du vælger selv at stå for meget af bygge- og renoverings arbejdet, og ikke benytter dig af en total entreprise løsning, er det især vigtigt at være opmærksom på, hvad du må og ikke må. I særdeleshed når det gælder drikkevand, er der meget strenge og klare regler på området. Du må ikke selv installere eller udbygge et brugsvands anlæg.

I det hele taget er nye vvs installationer off limits for menigmand. Dette gælder også for flytning eller tilslutning af afløb, hvor der skal trækkes rør, ændre på centralvarme systemet, trække vandrør til nye vandhaner, eller ændre på dine gas installationer. Det kan nemlig gå hen og blive meget farligt. Drikkevandet kan blive forurenet, hvis en ændring på brugsvands anlæg ikke udføres korrekt. Gas installationer kan blive utætte, hvilket øger risikoen for eksplosions fare eller udslip af kulilte. Og hvis du monterer et rør forkert, kan du risikere, at din og din eventuelle underbos lejlighed lider vandskade, hvilket er både dyrt og tidkrævende at udbedre. Dertil kommer, at du står rigtig dårligt forsikringsmæssigt, hvis arbejdet ikke er udført af en autoriseret vvs’er.

Gustafsen VVS – autoriseret vvs Åbyhøj

Står du i en af ovenfor nævnte situationer, og har du brug for en dygtig og erfaren vvs’er i Åbyhøj, kan du med fordel finde en sådan på gustafsenvvs.dk

Astrid Pedersen