Hvad er kollaborative robotter

Hvad er kollaborative robotter?

Det er overskriften til denne artikel og det spørgsmål, som vi tentativt og efter bedste evne vil forsøge at besvare i denne artikel.

Svaret på vores indledende spørgsmål ligger faktisk lidt i spørgsmålet i sig selv, for det at være ‘kollaborativ’ vil sige, at man samarbejder. 

Så når man har at gøre med kollaborative robotter, er det simpelthen robotter, som man som mennesker arbejder sammen med, og eventuelt arbejder disse robotter også sammen med andre robotter. 

Disse typer af kollaborative robotter er især meget bevendte at implementere i produktionsvirksomheder, hvor der er en del ensformigt og slidsomt arbejde at håndtere til hverdag. Disse robotter kan klare opgaverne i virksomheden og aflaste medarbejderne.

Du skal ikke frygte, at der er tale om farlige robotter, man ser på film, der overtager produktionen fra folk og får større medbestemmelse, end menneskene har.

Kollaborative robotter er udelukkende til fordel for virksomheden og medarbejderne i det korte og lange løb.

Når man først har fundet og installeret den eller de rette kollaborativ(e) robot(ter), så står man med en produktionseffektiv løsning, da disse robotter kan arbejde, så længe de er tændte og ikke oplever fejl i systemerne eller manglende enheder at arbejde med.

Medarbejdere kan således frisættes fra deres ensformige arbejde, der formentlig også slider på deres kroppen, så disse medarbejdere kan kaste sig over mere udfordrende og måske mere ansvarsfuldt arbejde i virksomheden.

Man kan være ansat eller eje en virksomhed, hvor der blot er brug for en enkelt kollaborativ robot, men måske er der behov for at indsætte flere af samme slags over en lang produktionslinje, eller måske har man brug for forskellige typer, der kan påtage sig forskellige opgaver.

En anden smart fidus ved at indføre kollaborative robotter i ens virksomhed, hvis man læser dette som firma-ejer, er, at proceslinjen med at skabe komponenter i for eksempel en industrivirksomhed vil blive utroligt effektiviseret.

Man skal tænke på, at disse kollaborative robotter kan arbejde i det tempo, man sætter dem til, uden at de hverken daler eller intensiveres i hastighed. Det er noget, som mennesker slet ikke kan i samme omfang.

Endvidere skal kollaborative robotter ikke have løn, frokostpause, på toiletbesøg eller lignende, der kan føre til store udgifter eller ophold i produktionen.

Således er der faktisk kun fordele at hente ved at indføre kollaborative robotter, da robotterne effektiviserer produktionen, mens de ansatte kan påtage sig nye, kreative udfordringer, som robotter endnu ikke er i stand til.

Anders Lundtang Hansen