3 tiltag til at promovere din butik

Når du har en fysisk butik, er du ikke alene i kamp mod de nærliggende butikker, men også mod e-handel og den annoncering, der foregår på nettet. Det er en hård kamp at tage op, da folk begår sig mere og mere online, og derfor er der nogle bestemt tiltag, du kan tage i brug, når du skal promovere din fysiske butik bedre. Vi giver dig her tre af slagsen.

Sørg for at have gadeskilte

Gadeskilte er ikke noget nyt fænomen, men det er det første, som møder kunden, når de går på fortovet foran din butik. Hvis de skal lokkes ind uden kendskab til din forretning, er skilte med gode tilbud og nyheder en ideel måde at gøre det på. Du kan få gadeskilte i forskellige størrelser og former, så du kan finde noget, der matcher din visuelle identitet.

Tag på messer

Med en messestand kan du virkelig komme ud med dit produkt. Her kommer folk nemlig til dig for at blive inspireret, og det kan være nemmere at få folk i snak. Med en flot messestand og nogle gode produkter vil det helt sikkert blive en succes, som du får lyst til at sætte op igen.

Boder med afprøvning

Tilbyder du noget spiseligt? Så kom ud af hulen og sæt folkene på gaden med smagsprøver. Generelt er det bare en god idé at komme lidt ud af butikken og møde folk, hvor de er allermest. Nemlig i gademiljøet. Det kan også sagtens fungere med andre ting end spise – du skal bare tænke lidt kreativt og ud af boksen med din butik.

admin